Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Uw inkomen & de huurprijs


De overheid heeft een aantal regels opgesteld om ervoor te zorgen dat uw inkomen past bij de hoogte van de huur. De hoogte van uw inkomen bepaalt dus of u kunt reageren op sociale huurwoningen of vrije sector huurwoningen. 

Inkomensverklaring
Om uw inkomen te kunnen toetsen, vragen wij u altijd om een inkomensverklaring. U kunt deze zelf online aanvragen bij de Belastingdienst.  

Passend toewijzen
Bent u op zoek naar een andere woning en heeft u een laag inkomen? Dan komt u in aanmerking voor sociale huurwoningen met een lage huurprijs. Dit betekent voor éénpersoonshuishoudens een jaarinkomen van maximaal € 22.700 en voor twee of meer persoonshuishoudens maximaal € 30.825 (prijspeil 2019). U heeft dan recht op huurtoeslag. Door de overheid wordt dit passend toewijzen genoemd. 

Best ingewikkeld
Het kan best ingewikkeld zijn om te bepalen op welke woningen u kunt reageren. We proberen u daar zo goed mogelijk bij te helpen. We hebben de website zó ingericht dat, als u ingelogd bent, u alleen het aanbod te zien krijgt dat past bij uw inkomen, leeftijd en uw huishoudsamenstelling. Het is dus erg belangrijk dat u uw inkomensgegevens bij uw profiel goed invult. 

Schematisch overzicht
In het schematische overzicht hieronder kunt u zien op welke woningen u kunt reageren op basis van uw inkomen, leeftijd en huishoudsamenstelling. Heeft u hier vragen over, of over een woning waarop u wilt reageren? Neem dan contact op met één van de corporaties.

    


Toelichting 2019

Sociale huurwoningen

Eenpersoonshuishoudens

  • Bestaat uw huishouding uit één persoon en heeft u een inkomen tot en met € 22.700? Dan kunt u reageren op woningen met een kale huurprijs tot en met € 607,46. 
  • Heeft u een inkomen van € 22.701 t/m € 38.035? Dan kunt u reageren op alle sociale huurwoningen met een kale huurprijs tot en met € 720,42.
  • Heeft u een inkomen van € 38.036 tot en met € 42.436? Dan kunt u alleen reageren op woningen met een kale huurprijs van € 651,04 tot en met € 720,42. 

Twee- of meerpersoonshuishoudens

  • Heeft u een inkomen tot en met € 30.825? Dan kunnen tweepersoonshuishoudens reageren op woningen met een kale huurprijs tot en met € 607,46.
  • Drie- of meerpersoonshuishoudens kunnen bij een inkomen tot en met € 30.825 reageren op woningen met een kale huurprijs tot en met € 651,03.
  • Bij een inkomen van € 30.826 tot en met € 38.035 kunt u reageren op woningen met een kale huurprijs tot en met € 720,42. De grootte van uw huishouden maakt hierbij niet uit. Reageert u op een woning met een huurprijs tot en met € 607,46 dan gaan woningzoekenden met recht op huurtoeslag wel voor.
  • Heeft u een inkomen van € 38.036 tot en met € 42.436? Dan kunt u alleen reageren op woningen met een kale huurprijs van € 651,04 tot en met € 720,42. Ook hierbij maakt de grootte van uw huishouden niet uit. In sommige situaties kunt u ook in aanmerking komen voor woningen met een huurprijs boven € 720,42. Als dit het geval is, dan staat dat in de woningadvertentie vermeld. 

Vrije sector huurwoningen

Alle huishoudsamenstellingen
Is uw inkomen gelijk aan of hoger dan € 42.437? Dan kunt u alleen op vrije sector huurwoningen reageren. De grootte van uw huishouden maakt in dat geval niet uit. Vrije sector woningen hebben een huurprijs vanaf € 720,43. Deze grens wordt ieder jaar door de overheid opnieuw vastgesteld. Ook deze woningen bieden wij op onze website aan, maar voor deze huurcategorie is geen inschrijving nodig bij Woongaard. Iedereen kan reageren. De eisen die de corporatie stelt aan de toekomstige huurder staan in de advertentie vermeld. 

Huurtoeslag 
Reageert u op een woning met een kale huurprijs tot en met € 607,46? En heeft u recht op huurtoeslag? Dan heeft u voorrang op woningzoekenden die géén recht hebben op huurtoeslag.

Bij sommige woningen staan twee huurprijzen bij de woningadvertentie vermeld. Er geldt dan een lagere huurprijs als de woningzoekende recht heeft op huurtoeslag. Wordt de woning toegewezen aan een woningzoekende die geen recht heeft op huurtoeslag? Dan geldt de gewone (hogere) huurprijs. 

Urgentie
Heeft u een urgentie? Dan gelden de nieuwe regels ook voor u, tenzij u een urgentie heeft omdat uw woning wordt gesloopt. Dan gelden de afspraken die uw corporatie heeft vastgelegd in het sociaal plan.

AOW
De verschillen zijn niet groot, maar als u op 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden of ouder bent, dan gelden voor u iets andere inkomensgrenzen. In het schematisch overzicht staat dit ook aangegeven. 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.