Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Proclaimer

Dit is de officiële website van Woongaard. Woongaard is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud actueel en juist te houden. Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw opmerking mailen naar één van de deelnemende corporaties.
 
Wij streven naar goede en volledige informatievoorziening. Toch kunnen wij niet garanderen dat onze informatie continu juist is. Aan de informatie op www.woongaard.com kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden en/of gedateerde informatie.
 
Copyright
Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van Woongaard en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring van ons is verkregen.

Publiceren op www.woongaard.com
Woongaard is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van www.woongaard.com. Heeft u vragen of opmerkingen over de site, of wilt u nieuws op het gebied van woonruimteverdeling aanbieden voor publicatie, stuur dan een e-mail naar één van de deelnemende corporaties. Het bieden van deze mogelijkheid betekent niet dat automatisch tot publicatie wordt overgegaan. Informatie kan zonder tegenbericht worden geweigerd, worden aangepast of zaken kunnen op een ander moment plaatsvinden dan gewenst. Over publiceren op www.woongaard.com wordt niet gecorrespondeerd.

E-mailcorrespondentie
Aan de inhoud van e-mails, verzonden door Woongaard, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in een e-mailbericht, inclusief eventuele bijlagen, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie kan privacygevoelig zijn en mag daarom niet openbaar gemaakt, gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van Woongaard. Woongaard staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Is een e-mail die wij hebben verzonden niet voor u bestemd? Wilt u dit dan aan ons melden? U mag de e-mail niet verder verspreiden. Omdat e-mail via derden verzonden kan worden, moet u bij het verzenden rekening houden met vertraging of fouten in de overdracht. Ook is het mogelijk dat een virus zich zonder ons medeweten via e-mail verspreidt.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.